tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Jezalenko111

 
1.
an informal way of saying saying goodbye or see you later
X: hey i gotta go
Y: alright slats man
viết bởi Jezalenko111 18 Tháng tư, 2010