tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Jfly

 
1.
A girl who is on point
" Ay dawg that girl look dime official "
viết bởi Jfly 19 Tháng ba, 2007