tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by JhoodINC

 
1.
A derogative name for a police officer. Other names like pig dough nut man and nigga killa mean the same thing
scat nigga its da FUZZ!!!
viết bởi JhoodINC 17 Tháng ba, 2005