tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Jihad One

 
1.
to giz on top of a girls head then throw a white sheet on her head.
"I Casperized that ho. She looked like Casper the friendly Ghost!"
viết bởi Jihad One 10 Tháng mười một, 2007