4 definitions by Jillthemaster

Top Definition
Where you have someone put a penis or a fake penis inside your ass.
Ohhh baby... put it in my butt!
viết bởi Jillthemaster 21 Tháng tám, 2004
A awesome band. Better before there newest album. 9 man band who know one can copy.

Met 3 members Cory, Chris and Paul.

Nice guys.

-
"Man I saw Slipknot, and they are Kick ass!"
viết bởi Jillthemaster 21 Tháng tám, 2004
b0b- fav's band

a good band with good songs not my fav tho.
I was saw mudvayne today and man chad grey is hot.
viết bởi Jillthemaster 21 Tháng tám, 2004
B0b
My b/f.. b0b the sexyest guy on the fucking planet.

Does not like butt sex.
Oh bob your so crazy in 30 years i'll have your baby!
viết bởi Jillthemaster 21 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×