6 definitions by JimBob MacGregor

Top Definition
Affectionate term for a friend, compadre.
Man 1: Aliright bo.

Man 2: yo holmes, tisra safe.
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
Describes an act of foolhardiness, a way of life or simply acts to fill stop-start conversations.
Man 1 :The weathers lovely.

Man 2: Crazee!
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
An affectionate term for the butocks, bottom, gluteus maximus, seat, posteior etc.
Man 1: Yo holmes look at the rump steak on hat luhanna.
Man 2: Lea, G!
Man 1: tisra!!!
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
A south african brand of brandy. 70% alcoholic.
Subject of derision for wine drinkers everywhhhhere. Is often associated with crazee and tisra
Man 1: Manpur is crazee.
Man 2: Tisra.
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
A slans shortening of "It is rather"
Man 1: The mic is on.
Man 2: Tisra.
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
Quibbling over a minor point.
Arguing over an unimportant point
Man 1: That blue paint is aqua not royal.
Man 2: yo holmes, you be trippin on egg shells.
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×