tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

1 definition by Jimbo Thrice

 
1.
A common street & recreational drug that comes from the marijuana plant.
Let's blaze some jarv behind the garage.
viết bởi Jimbo Thrice 06 Tháng mười hai, 2013