tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Jimbo_Slice1468

 
1.
Another way of saying Fuck off.
Tom: "Dude that shirt is burnt."

Chris: "You know what, kiss dudes!"
viết bởi Jimbo_Slice1468 12 Tháng năm, 2010