tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Jimbob Mccoy

 
1.
A wanna be skater kid with no talent what so-ever, see poseur
Gus McCracken sucks at skating.
viết bởi Jimbob Mccoy 13 Tháng mười, 2004