tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Jimena Lynn Blanco

 
1.
just kidding
Dude; i saw an alien at the beach, like...kidding you not man!
viết bởi Jimena Lynn Blanco 25 Tháng một, 2009