tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Jivin Gene

 
1.
A blow job
She wouldn't take her clothes off but at least I got some jaw pussy.
viết bởi Jivin Gene 07 Tháng mười, 2010