tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Jizosh

 
1.
the hottest thing around since a burnt pop tart.
Look at that chick.. she's such a Dimery.
viết bởi Jizosh 22 Tháng một, 2003