tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Jodis The Great!

 
1.
meh
yeah whatever. blah, i dont feel like answering you
"hey how are you?"
"meh..."
viết bởi Jodis The Great! 02 Tháng mười, 2003