tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Joe Fox

 
1.
Slang term for a nerdy guy with glasses.
Hey nice shoes poin-dexter!
viết bởi Joe Fox 03 Tháng chín, 2007