tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Joe Lynn

 
1.
np
A caregiver who is a nurse practitioner
My health care provider isn't a doctor but an NP.
viết bởi Joe Lynn 03 Tháng ba, 2008