tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Joe Wright

 
1.
pussy
I need to get me some panocha.
viết bởi Joe Wright 04 Tháng mười hai, 2002