3 definitions by JoeDirt

Top Definition
1) v. A term used to describe male masturbation. It is often noted that masturbating and feeding ducks involve very similar hand motions.

2) v. The act of giving food to ducks.
I'm going to take a break from all this work, I think I'll go feed the ducks to relieve my stress.
viết bởi JoeDirt 30 Tháng một, 2003
n. A term to define ones brethren. Derived in the heart of southern New Jersey.
Yo brosap, you wanna go see a movie?
viết bởi JoeDirt 25 Tháng mười hai, 2004
The act of behaving as ones brosap, or brother. Often used as a term to describe Mike Genovese.
That is absolute Brosappery!
viết bởi JoeDirt 25 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×