tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by JoeL b00m

 
1.
an explosion of excitement or a taunt boasting- JoeL_b00m
1.Ha ha ha b00m In the face! 2. b00m how do you like them apples!
viết bởi JoeL b00m 05 Tháng tám, 2011