2 definitions by Joey 'word' Smith

Top Definition
1. Another word for rather.

2. Another word for beautiful.
1. I think this is a pretty good example.

2. The layout of Urban Dictionary is kind of pretty.
viết bởi Joey 'word' Smith 14 Tháng mười, 2011
Spanish word for a chickling (baby chicken).

This comes from the combination of the word 'pollo' (chicken) and the suffix 'ito' (meaning small or little).
Pollitos chirp 'pio pio pio'
viết bởi Joey 'word' Smith 16 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×