tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by John Barkley

 
1.
adj. visually appealing
That hot girl has so much beef.
That flat screen t.v. looks so beef.
Ugly Betty has no beef.
viết bởi John Barkley 11 Tháng năm, 2012
 
2.
adj. feminine but not homosexual, more weird homosexual
Friend: That shirt looks so gay. You: Yeah its shaka.
Friend: Pink is so shaka. Yeah man, its gay.
viết bởi John Barkley 11 Tháng năm, 2012