tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by John Handcock

 
1.
handjob; A person strokes a man's penis up and down, "jacking them off"
That girl gave me the bomb hand doogey!
viết bởi John Handcock 06 Tháng mười hai, 2004
 
2.
Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st.
Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st. Viva la st.
viết bởi John Handcock 27 Tháng hai, 2005