tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Joilin

 
1.
A beaner on roller skates
Bob: Damn, that roller beaner is crusin'!
Joe: You're right!
viết bởi Joilin 20 Tháng năm, 2006