tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Jonathan Carter

 
1.
(noun, adjective): abbreviated form of scrotum
The skrot server is down. Reinstall the client!
viết bởi Jonathan Carter 29 Tháng tám, 2005