tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by Jose Loya

 
1.
To have sex with a dog.
Jize Layo screwed the pooch for his new film, "Jize Layo does a dachsund IV"
viết bởi Jose Loya 14 Tháng tám, 2005