tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Josh--2007

 
1.
Boltonian Chav slang for Lambrini, or Lambrella.
Chav: "Go in shop n get us a bottle of boosh please m8"
Posh Guy: "Excuse me, what is this 'Boosh' as you call it?
viết bởi Josh--2007 14 Tháng mười, 2007