tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by JoshYouWha

 
1.
To sound horrible
Have you heard her sing? She is SOUNDING!
viết bởi JoshYouWha 30 Tháng năm, 2012