tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Jrya

 
1.
When your mom farts unexpectedly.
Omg...melanie. Did u just fart? " no Ryan, it's just a little tootalina."
viết bởi Jrya 17 Tháng hai, 2011