tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Julia K

 
1.
diz
This. I've searched numeous sites and I haven't found the origin of this word.
I hate diz stupid teacher.
viết bởi Julia K 11 Tháng mười một, 2004