tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Julian Freas

 
1.
The most evil thing imagineable.
She was a skrog ass bitch for laughing at me.
viết bởi Julian Freas 02 Tháng mười, 2007