Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

2 definitions by Justin Lutzke

 
1.
Fip
Is the word for female masterbation
"mmmm im fipping to you bb".
viết bởi Justin Lutzke 10 Tháng ba, 2008
21 26
 
2.
Fip
Is the word for female masterbation
"mmmm im fipping to you bb".
viết bởi Justin Lutzke 10 Tháng ba, 2008
9 14