tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by KA-TASTROPHE

 
1.
Chacks meaning being High (marijuana)

or a joint can still be called a chack I.E. being chacks
I Feel Chacks

Roll that fat Chack
viết bởi KA-TASTROPHE 16 Tháng tám, 2010