tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by KCD

 
1.
bih
alternate pronunciation of the word bitch. used as an insult against boys or men who act like lil girls.
Charlton Hawkins is a bih!
viết bởi KCD 22 Tháng một, 2007