tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by KHova

 
1.
Nickname for Queens Borough, NYC.
"I'm from Queens, kid... the school of hard knocks."
viết bởi KHova 03 Tháng một, 2006