tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by KOOL-AID, FTW

 
1.
KOOL-AID BITCH.
Yo homie, hit me up with some Ghetto Juice.

Yeaaah, dawg I got dat kool-aid.
viết bởi KOOL-AID, FTW 10 Tháng chín, 2010