tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Kachel1

 
1.
YUMMY
"this cake is noms"
viết bởi Kachel1 06 Tháng tám, 2008