tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Kal Dahl

 
1.
Pubic wig
He wore his merkin with pride
viết bởi Kal Dahl 11 Tháng tư, 2003