tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by KaleighD

 
1.
British slang for at the moment
I'm busy atmo, I'll ring you later
viết bởi KaleighD 23 Tháng bảy, 2008