tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Kaptin Krunch

 
1.
Angelica T
Fucking ugly person.
Looks like a stick and get Liposuction after gaining 1 gram.
viết bởi Kaptin Krunch 04 Tháng chín, 2003