tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Kapybara

 
1.
N. An anti semitic person
That Ralph guy really doesn't like Jewish people, he's such a schlomophobe.
viết bởi Kapybara 30 Tháng tám, 2011