tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Kate Marie Hermsen

 
1.
the art of garofaloing
I garofalo.
viết bởi Kate Marie Hermsen 11 Tháng hai, 2003