tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Katron1337

 
1.
A variation of the name Seth.
Yo, Sketh! Wut's happenin?
viết bởi Katron1337 25 Tháng mười, 2006