tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Keeleyraa

 
1.
Burners slang for gun
'He put burners in the hood so each other we kill' Amil

'Packing burners '
viết bởi Keeleyraa 10 Tháng tư, 2006