tìm từ bất kỳ, như là fap:

1 definition by Kelvin06

 
1.
Should run for president in 2008!
Jon Stewart - President
Stephan Colbert - Vice President
viết bởi Kelvin06 10 Tháng tám, 2006