tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Kevicup

 
1.
Hard As A Motherfucker
Im about to go h.a.m hard as a mother fucker can.
I went so h.a.m. last night.
viết bởi Kevicup 13 Tháng một, 2011