tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by Kevin Spa

 
1.
Off from work and schelaxing around the house.
viết bởi Kevin Spa 27 Tháng tư, 2007