tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Killuminati7788

 
1.
Kill Illuminati
Killuminati mother fuckers! Fuck the New World Order!
viết bởi Killuminati7788 13 Tháng bảy, 2011
1012 585