tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by King Rollo

 
1.
Same as chuddy, chud or plain old chewing gum.
Give us some spidge.
viết bởi King Rollo 18 Tháng tám, 2005