tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by KiraDawn

 
1.
Shlong is slang for Noodle.
I would really like a steaming bowl of Chicken Schlong Soup, Tasha.
viết bởi KiraDawn 20 Tháng chín, 2006