tìm từ bất kỳ, như là smh:

2 definitions by Kiyu

 
1.
Japanese word for pole arm (similar to a halberd).
He slashed the ghoul in half with but a single stroke of his enchanted naginata.
viết bởi Kiyu 16 Tháng tư, 2004
 
2.
Japanese word for "bad"
Dame desu... (Not good)
Dude, that anime is dame!
viết bởi Kiyu 16 Tháng tư, 2004