tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

2 definitions by Kludge

 
1.
An idiot or retarded person.
Man, he's such a kludge.
viết bởi Kludge 01 Tháng hai, 2008
 
2.
An idiot or retarded person.
Man, he's such a kludge.
viết bởi Kludge 01 Tháng hai, 2008